Content

Dialógy „WOOD. BUILDING THE FUTURE“

Inovácia a zahusťovanie miest pomocou dreva

Dialógy, prednášky a  „best practice“-podujatia sa venujú drevu ako téme budúcnosti pre výstavbu a život v mestách.

Drevo – stavebný materiál pre mestá zajtrajška

Rastúce mestá vyžadujú inteligentné, ekologicky prijateľné stavebné riešenia. Drevo poskytuje podtstané prínosy  s ohľadom na čistú, energeticky efektívnu a prírodné rezervy šetriacu výstavbu. Je ,,víťazným materiálom“, ktorého produkcia v lese ochraňuje klímu, produkuje kyslík, viaže uhlík a ukladá energiu. Aby sme mohli využiť potenciály, ktoré nám výstavba z dreva ponúka, chýbajú nám na mnohých miestach ešte vedomosti, know-how a vhodné rámcové podmienky.

Zlomovými bodmi pre rozsiahlejšie realizácie stavieb z dreva sú napríklad protipožiarna ochrana a viacpodlažná výstavba alebo zohľadnenie efektov CO2 a energeticky efektívnych potenciálov. Tieto témy charakterizujú WOODDAYS ako podujatie s obsiahlym programom.

Výstavba z dreva v centre pozornosti. Výmena, sprostredkovanie know-how, networking.

Rozličné formáty mestského dialógu až po architektonický kongres ponúkajú jedinečnú, medzinárodnú platformu pre dialóg. Vo všetkých mestách, v ktorých je WOODBOX prítomný, sa uskutočňuje desať dňová intenzívna výmena týkajúca sa možností stavebného materiálu dreva v mestskom priestore.

Cieľom WOODDAYS je vybudovať stabilné siete pre rozsiahlejšie realizácie stavieb z dreva. Politika a úrady, architektúra a plánovanie, drevársky priemysel a stavebné firmy, ako aj veda a výskum sa spoja, aby si navzájom vymenili skúsenosti a postoje ohľadne modernej, mestskej výstavby z dreva, a aby sa učili z „best-practice“-príkladov.

Otvorenie WOODBOX & WOODDAYS

Lokálna politika, európsky a národný drevársky priemysel, architekti a architektky, tím plánovania, vedci a vedkyne, študenti a študentky, ako aj tí, ktorí sa zaujímajú o výstavbu z dreva, si dohodnú schôdzku.

Mestský dialóg WOOD GROWING CITIES

Európske mestá, ktoré majú väčšie alebo menšie skúsenosti s výstavbou z dreva sa venujú potenciálom zahusťovania miest pomocou dreva. Venujú sa témam efektivity zdrojov & redukcie CO2, stavebným zákonom & protipožiarnej ochrane, viacpodlažnej výstavbe & sanácii.

Do dialógu vstupujú:

Architektonický kongres WOOD. BUILDING THE FUTURE

Národní a medzinárodní architekti a architektky predstavia vo svojich správach a referenciách vynikajúce príklady modernej drevenej architektúry.