Content

Master class

international and interdisciplinary workshop

U samom središtu grada drvo se polako pretvara u materijal budućnosti u urbanoj gradnji i u urbanom životu.

WOODBOX kao zaokružena, mobilna izložba  na kojoj se na oko 50 arhitektonskih primjera  prikazuju novi potencijali gradnje drvetom – ekološki, održivo i urbano.

srijeda, 22.04.2015, 11:00 - 13:00 h

Stručni razgovori  "Održivi razvoj gradova uz pomoć drveta"

Stara gradska vijećnica,  Zagreb

Prilozi

 • Politika
  Jadranka Veselić Bruvo (poslan upit), Gradski ured za strateško planiranje i razvoj grada Zagreba 
 • Drvna industrija
  Hans Michael Offner, predsjednik proHolz Austria
 • Arhitektura
  Alberto Alessi, glavni urednik materialegno
  Ivica Plavec, docent  na Fakultetu za arhitekturu, Sveuličište Zagreb
 • Inženjerstvo
  Marco Affolter, Lignum Švicarska, Makiol+Wiederkehr
  Hrvoje Turkulin, Šumarski fakultet, Sveučilište Zagreb

dokumentacija download

srijeda, 22.04.2015

Otvorenje

Trg bana Josipa Jelacica

 • Zeleni gradovi  izgrađeni od drveta, spremni za budućnost

ponedjeljak, 27.04.2015, 14:00 h

Radionica na Sveučilištu "wood.building.the.future" Intervention in urban area

Gradevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu