Content

Izložba „WOOD. BUILDING THE FUTURE“

Drvo u arhitekturi okrenutoj budućnosti x 50

WOODBOX, drvena kutija slična kontejneru, smještena u središtu gradova, dočarava kao zaokružena, mobilna izložba potencijale drveta kao materijala u arhitekturi okrenutoj budućnosti u Europi. 50 međunarodnih arhitektonskih projekata zorno prikazuju mogućnosti gradnje drvetom  u posve novim dimenzijama.

Gradnja drvetom – moderno, urbano i održivo

Tehnički razvoj proteklih godina omogućio je sasvim nove načine gradnje i korištenja drveta kao materijala i gotovo ga predodredio kao obnovljivi materijal za zahtjevne graditeljske zadaće u urbanom okruženju.  Rast gradova postavlja visoke zahtjeve pred promišljenu urbanizaciju, energetsku sanaciju i pametno stvaranje stambenih prostora. Projekt mobilne izložbe u takozvanom WOODBOX-u, odnosno velikoj drvenoj kutiji sličnoj kontejneru, predstavlja primjerena rješenja ovakvih problema u drvetu.

 

Zgrade od drveta u novim dimenzijama

Predstavljeni primjeri prikazuju uporabu drveta u gradnji u novim dimenzijama: od nosivih konstrukcija velikih raspona pa sve do gradnje drvenih kuća te način kako vrlo inovativno izvesti proširenja prostora, gradnju kuća u nizu i sličnih oblika tipskih kuća i sanacije, korištenjem drveta kao materijala te kakvu važnost danas ima drvo i pri gradnji javnih objekata, od škola pa do staračkih domova. Uz sve to drvo sa sobom nosi i posebne prednosti, koje je WOODBOX također tematizirao. Zbog svoje male težine drvo skuplja bodove pred konkurentima pri korištenju na već postojećim objektima, a posebno je primjereno pri podizanju dodatnih katova.  Visoki stupanj prefabriciranih elemenata ujedno znači i rekordno kratke rokove gradnje.

 

Drvo kao građevni materijal ujedno je i aktivna zaštita klime

WOODBOX osim arhitektonskih kvaliteta drvenih građevina u prvi plan stavlja i ekološke kvalitete drveta. Drvene građevine su produženi spremnici ugljika, neka vrsta širenja šuma. Graditi drvetom znači stvarati u gradovima novu šumu od drvenih zgrada. Maleni CO2-otisak  drvenih građevina zbog sve aktualnijih pitanja oko zaštite klime pretvorio se u neoborivi argument u korist drveta kao građevnog materijala.

 

Pionirski projekti iz Austrije, Švicarske, Njemačke 

Najveći broj predstavljenih uzornih projekata dolazi sa njemačkog govornog područja, a mnogi od njih iz Austrije, koja se smatra pionirom u području gradnje drvetom. Austrijsko znanje i posebna iskustva čak i u Njemačkoj i Švicarskoj predstavljaju polazište za širenje i povezivanje gradnje drvetom diljem Europe.

Ideja i uređenje WOODBOX-a (projekt koji je već dobio nagradu European Design Award 2013, a Joseph Binder dobio je nagradu Award 2014) potječu iz Ureda za oblikovanje Gassner Redolfi u suradnji s Hermannom Kaufmannom, arhitektom i pionirom drvene gradnje te profesorom za drvene gradnje na Tehničkom sveučilištu u Münchenu. WOODBOX predstavlja izbor najboljeg iz velike izložbe “Drvo u gradnji – putovi u budućnost”, koja je održana 2011/2012. u Münchenu te 2012/2013. u Beču i u oba ova grada privukla ogroman broj posjetitelja.