Content

Dijalozi „WOOD. BUILDING THE FUTURE“

Obnova i zbijena gradnja u gradovima korištenjem drveta

Dijalozi, predavanja i priredbe s primjerima dobre prakse posvećeni su drvetu kao temi budućnosti za gradnju i za život u gradovima.   

 

Drvo – građevni materijal za gradove sutrašnjice

 

Rastući gradovi traže promišljena, ekološki prihvatljiva građevinska rješenja. Drvo daje bitan doprinos čistoj, energetski učinkovitoj gradnji, koja brižljivo postupa s resursima. To je “dobitnički materijal”, jer pri svojoj proizvodnji u šumi štiti i klimu, proizvodi kisik, veže ugljični dioksid i akumulira energiju. Da bi se mogli koristiti potencijali gradnje drvetom, u mnogim krajevima nedostaje znanje, umijeće i odgovarajući okvirni uvjeti.

Sporne točke za pojačano korištenje drveta jesu npr. protupožarna zaštita i gradnja višekatnica ili uzimanje u obzir CO2 efekata i potencijala pri energetskoj učinkovitosti. Ove teme određuju i WOODDAYS kao opsežan program priredaba.

 

Gradnja drvetom u žarištu. Razmjena, posredovanje znanja, umrežavanje.

Različiti formati od stručnih razgovora do arhitektonskih kongresa pružaju jedinstvenu međunarodnu platformu za dijalog. U svim gradovima u kojima se nalazi WOODBOX deset dana se odvija intenzivna razmjena o mogućnostima koje pruža drvo kao građevni materijal u urbanom okruženju. 

Cilj priredbe WOODDAYS jeste uspostaviti održive mreže za pojačano korištenje drveta u gradnji. Okupljaju se politika i javne vlasti, arhitektura i planiranje, drvna industrija i građevinska poduzeća te znanost i istraživanja da bi se razmijenila iskustva i stajališta o modernoj, urbanoj drvenoj arhitekturi  i učilo iz primjera dobre prakse.